FakeReporter.net

נלחמים בפייקים!

נתקלתם ברשתות בפרופיל מזוייף, פוסט מסית או ידיעת כזב (פייק)? דווחו עליהם באמצעות ה-FakeReporter ועזרו לנו להילחם בשקרים!

אל תתנו להסתה ולפייק להטביע אותנו.

על מה תרצו לדווח לנו?